Digitale dilatatieadviezen 


Om schades te voorkomen aan de keramische gevels van gebouwen, stellen wij dilatatie adviezen op.

Door een samenwerking van diverse partijen zoals Beamix – Bekaert – MBI Beton en GPO Advies, zijn de

adviezen naar een hoger nivo gebracht. Dit hebben wij bereikt door samenwerking met de

TU Eindhoven onder begeleiding van Prof. Martens.De Voordelen voor U;

·       Meerdere bestandstypen mogelijk zoals PDF – DWG – Dwfx.

·       Om het uitbrengen van het dilatatieadvies te versnellen, kunnen wij overleggen met uw geveldragerleverancier.

·       Lintvoegwapening wordt direct toegepast en ingetekend om dilataties te beperken,
      kortom; drie adviezen samengevoegd op één tekening.

·       Snellere afhandeling door digitale verzending, geen vertragingen meer door verzending per post.

·       Besparing op uw verzend- en printkosten.

·       Het niet meer zoek raken van poststukken.

·       Mogelijkheid om het geveldrager advies over te nemen in het dilatatieadvies.

·       Uitgebrachte adviezen worden opgeslagen in een databank en later altijd opvraagbaar.

·       Eenvoudiger en snellere beantwoording van vragen over het uitgebrachte advies.

·       Uiteraard blijft een advies op papier nog steeds mogelijk.

 

Welke informatie hebben wij nodig voor uw advies;

·       Projectgegevens met de toe te passen steensortering(en) plus de hoeveelheden.

·       Geveldrager advies van de betreffende leverancier (indien van toepassing).

·       Aanzicht van ieder gevelvlak, plattegronden en details.

 

Op welke manier kunt U de informatie aanleveren;

·       Per E – mail naar  gerard@gpoadvies.com

 

In welke vorm krijgt U uw advies terug;

·       Per E – mail gaan PDF – bestanden retour naar het verzendadres.

·       Alle PDF – bestanden waarin een advies is aangegeven zijn voorzien van een behandelsticker,
      waarop staat vermeld; Opdrachtgever en adviseur dilatatieadvies en een verklaring van de
      gebruikte tekens in het advies.

·       Een advies waarin de dilataties zijn aangegeven, indien nodig, aangevuld met een Murfor® advies,
      het intekenen van de geveldragers, waardoor het een compleet advies is voor U en uw klant
      kortom; drie adviezen samengevoegd op één tekenin